S-au lansat programele pentru investiții cu fonduri europene

Investiții

 

A început depunerea de proiecte pentru măsura 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole în mediul rural prin fonduri europene.

SCOPUL este de a sprijini microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

 

OBIECTIVELE măsurii 6.4 sunt de a:

  • Stimula mediul de afaceri rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
  • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII acestei măsuri sunt:

1. Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural (inclusiv Ilfov);
2. Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou
-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
3. Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în micro-întreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 90% din costul total al proiectului, cu mențiunea că:

  • nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali,
  • va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul minim;

Mai exact, codurile CAEN din sfera tipografică ce pot fi incluse aici sunt:

1811 – Tipărirea ziarelor
1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.
1813 – Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 – Legătorie și servicii conexe
1721 – Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
7420 – Activități fotografice

 

Nu este obligatorie activitatea pe codul CAEN pe care se vrea investiția; codul se poate adăuga înaintea depunerii cererii de finanțare.

Dacă doriți mai multe informații despre acest tip de sprijin sau verificare dacă proiectul se încadrează în termenii pentru acest tip de finantare prin fonduri europene, ne puteți contacta prin formularul de contact.